Leren door volwassen personen met verstandelijke beperkingen is niet vanzelfsprekend. Tot de leeftijd van 18 jaar is de aandacht voor leren, via het speciaal onderwijs en de Wet passen onderwijs, redelijk goed geregeld. Daarna houdt het doorgaans op. En dat terwijl het echte leven pas dan begint en er moeilijke vragen beantwoord moeten worden en lastige keuzen gemaakt: waar ga ik wonen en met wie, waar ga ik werken, waar ben ik goed in, waarin heb ik wat voor ondersteuning nodig, waarin wil ik nog verder leren? Bovendien is die geringe aandacht voor leren vreemd gezien de huidige tijd van nadruk op zelfredzaamheid en de rechten van mensen met een handicap. De transities in de zorg hebben als vertrekpunt het mensbeeld van de volwaardige voor zichzelf zorgende burger. Daar hoort toch ook leren bij?

Wij, Suzanne Verheijden en Martin Schuurman hebben, na onze publicatie Van idee naar innovatie in 2014, een volgende publicatie uitgebracht, met als titel Recht op leren! Het creëren van een ontwikkelingsgericht klimaat voor mensen met een verstandelijke beperking na het VSO. Hierin gaan we in op het leren van volwassen mensen met verstandelijke beperkingen. We beschrijven de huidige situatie en geven aan hoe die veranderd kan worden. Achtereenvolgens zoomen we in op het leren van mensen met verstandelijke beperkingen op zich, op de rol van begeleiders en trainers bij leren en op de rol van de zorgorganisatie. Steeds beschrijven we de situatie van dit moment en geven we wegen aan voor verbetering. Aan het eind presenteren we het instrument ‘Zelfevaluatie ontwikkelingsgericht begeleiden door de organisatie’, een doe-het-zelf-instrument dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties die diensten verlenen aan mensen met verstandelijke beperkingen. Toepassing van het instrument laat de organisatie zien in welke fase zij zich bevindt op het gebied van ontwikkelingsgericht begeleiden.

Wij bieden je deze publicatie en de zelfevaluatie hierbij aan en hopen dat je hem met plezier zult lezen en er je voordeel mee zult doen!

Met vriendelijke groeten,

Suzanne Verheijden en Martin

Recht_op_leren.pdf
Zelfevaluatie_bij_Recht_op_leren.xlsx