Gratis downloads

Download hier de gratis publicatie van Martin Schuurman en Suzanne Verheijden:

Recht op leren! Het creëren van een ontwikkelingsgericht klimaat voor mensen met een beperking na het vso.

Wij, Suzanne Verheijden en Martin Schuurman hebben, na onze publicatie Van idee naar innovatie in 2014, een volgende publicatie uitgebracht, met als titel Recht op leren! Het creëren van een ontwikkelingsgericht klimaat voor mensen met een verstandelijke beperking na het VSO. Hierin gaan we in op het leren van volwassen mensen met verstandelijke beperkingen. We beschrijven de huidige situatie en geven aan hoe die veranderd kan worden. Achtereenvolgens zoomen we in op het leren van mensen met verstandelijke beperkingen op zich, op de rol van begeleiders en trainers bij leren en op de rol van de zorgorganisatie. Steeds beschrijven we de situatie van dit moment en geven we wegen aan voor verbetering. Aan het eind presenteren we het instrument ‘Zelfevaluatie ontwikkelingsgericht begeleiden door de organisatie’, een doe-het-zelf-instrument dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties die diensten verlenen aan mensen met verstandelijke beperkingen. Toepassing van het instrument laat de organisatie zien in welke fase zij zich bevindt op het gebied van ontwikkelingsgericht begeleiden.

Recht_op_leren

Download hier gratis de Zelfevaluatie Recht op Leren!

Het instrument ‘Zelfevaluatie ontwikkelingsgericht begeleiden door de organisatie’ is een doe-het-zelf-instrument dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties die diensten verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het bestaat uit een lijst met meerkeuzevragen. De zelfevaluatie geeft inzicht hoe de zelfredzaamheid van de doelgroep een plek wordt gegeven binnen de organisatie en hoe dat kan worden gestimuleerd op zowel managementniveau en organisatieniveau als op het niveau van begeleiders.

Het resultaat is een ‘foto’ van de wijze waarop ontwikkelingsgericht begeleiden al dan niet prioriteit heeft binnen de organisatie of afdeling. De foto biedt een mogelijkheid tot reflectie en het stellen van doelen, bijvoorbeeld voor het eerstvolgende jaar. De resultaten kunnen worden gebruikt voor brainstormsessies met ouders, begeleiders, managers en cliënten over manieren waarop het ontwikkelingsgericht begeleiden (nog) meer aandacht kan krijgen en resultaten opleveren.

Zelfevaluatie_bij_Recht_op_leren

Download hier de folder van ‘Ik wil een pizza die met een brommer komt!”

folder_pizzaboek

Download hier de zelfevaluatie van pagina 11 van het boek.
Hiermee kijk je of je de activiteiten uit het boek op coachende wijze hebt uitgevoerd!

zelfevaluatie_Ikwileenpizza

Download hier een voorbeeld van de inhoudsopgave van het boek.

inhoudsopgave Educatieve werkvormen

Download hier een overzicht van alle werkvormen uit het boek.

wat_kun_je_leren-educatieve_werkvormen