De academie voor Zelfstandigheid

Trainingen voor mensen met verstandelijke beperking

De academie biedt leertrajecten aan mensen met een beperking die 18 jaar en ouder zijn. Dat doet ze vanuit de visie dat een leven lang leren voor iedereen mogelijk moet zijn:

Mensen kunnen meestal meer dan zij zelf denken. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De academie is ervan overtuigd dat ook zij waardevolle talenten hebben, waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Zij helpen mensen met een verstandelijke beperking hun talenten te ontwikkelen. Dit doen zij aan de hand van een systematische werkwijze, een positieve omgeving en aanmoediging. De academie voor Zelfstandigheid nodigt uit, inspireert en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om een student te worden. Zodat zij meer mogelijkheden krijgen om zelfstandiger te wonen en/of te werken. En zodat zij volwaardiger kunnen participeren in de samenleving. Ze creëren een prettige leeromgeving waar plezier en serieus leren hand in hand gaan.

Mogelijkheden zien én benutten

De mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking worden in onze maatschappij niet door iedereen erkend en herkend. Daardoor blijven capaciteiten onbenut. De academie ziet deze mogelijkheden wél. Zij heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee hun studenten hun talenten en mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen. Er is in Nederland geen andere opleiding die hen op praktische, systematische en integrale wijze de mogelijkheid biedt hun mogelijkheden te benutten.

Workshops

De academie verzorgt ook workshops voor woon-en werkbegeleiders, ouders, jobcoaches, managers en vrijwilligers rondom activerende werkvormen, ontwikkelingsgericht begeleiden, maar biedt ook een complete opleiding tot trainer academie voor Zelfstandigheid!

Zie voor meer informatie www.academievoorzelfstandigheid.nl of mail naar info@zelfstandigzijn.nl

Suzanne Verheijden werkte bij de academie voor Zelfstandigheid als inhoudelijk manager en directeur tot september 2017.